Differences between revisions 14 and 15
Revision 14 as of 2020-12-22 17:10:06
Size: 1046
Editor: xseligaa
Comment:
Revision 15 as of 2020-12-22 20:26:44
Size: 1097
Editor: xseligaa
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
  . Radko Mesiar, Martin Kalina, Jozef Širáň, Andrea Stupňanová, Gejza Jenča, Alexandra Šipošová, Peter Sarkoci, Adam Šeliga   . Radko Mesiar, Martin Kalina, Jozef Širáň, Andrea Stupňanová, Gejza Jenča, Alexandra Šipošová, Peter Sarkoci, Adam Šeliga, Oľga Stašová
Line 8: Line 8:
  . Karol Mikula, Angela Handlovičová, Peter Frolkovič, Matúš Tibenský   . Karol Mikula, Angela Handlovičová, Peter Frolkovič, Matúš Tibenský, Oľga Stašová
Line 16: Line 16:
  . Karol Mikula, Zuzana Krivá, Michal Kollár   . Karol Mikula, Zuzana Krivá, Michal Kollár, Oľga Stašová

Vedecko-výskumná činnosť katedry

Vedecko-výskumná činnosť členov našej katedry zahŕňa nasledujúce oblasti:

 1. Agregačné funkcie, miery a integrály

  • Radko Mesiar, Martin Kalina, Jozef Širáň, Andrea Stupňanová, Gejza Jenča, Alexandra Šipošová, Peter Sarkoci, Adam Šeliga, Oľga Stašová
 2. Numerické metódy

  • Karol Mikula, Angela Handlovičová, Peter Frolkovič, Matúš Tibenský, Oľga Stašová
 3. Teória grafov

  • Jozef Širáň, Martin Knor, Jana Šiagiová, Katarína Hriňáková, Štefan Gyürki, Ľubica Staneková, Ivona Hrivová
 4. Inžinierske aplikácie

  • Karol Mikula, Mária Minárová, Marek Macák, Zuzana Minarechová, Róbert Čunderlík, Martin Balažovjech, Lukáš Tomek, Martin Ambroz, Gergö Ibolya
 5. Štatistika a jej aplikácie

  • Magdaléna Komorníková, Jana Kalická, Tomáš Bacigál, Dominika Ballová
 6. Spracovanie obrazu

  • Karol Mikula, Zuzana Krivá, Michal Kollár, Oľga Stašová
 7. Kartografia

  • Margita Vajsáblová, Andrea Ábrahámová

KMaDGWiki: Vyskum (last edited 2020-12-22 20:26:44 by xseligaa)